Kabinet wil dat Nederlanders 20 procent minder drinkwater gaan gebruiken

Het kabinet wil dat Nederlanders minder drinkwater gaan gebruiken. Nu ligt het gebruik nog op gemiddeld 125 liter per persoon per dag, in 2035 mag dat nog maar 100 liter zijn.

Omdat water schaarser wordt is een besparing van 20 procent nodig, schrijft het kabinet. Niet alleen burgers maar ook ondernemingen moeten hun steentje bijdragen. Om tegelijkertijd te zorgen dat water van goede kwaliteit blijft, mogen bedrijven straks minder koelwater lozen in rivieren en andere waterwegen. Zo wordt voorkomen dat oppervlaktewater verder opwarmt.

Ook gaat het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer verder schommelen. Nu is er nog een maximaal hoogteverschil van 20 centimeter. Dit wordt straks 50 centimeter. Door deze maatregel kunnen grotere hoeveelheden water worden opgeslagen in de grootste meren van Nederland, die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook wel de Nationale Regenton worden genoemd.

Minder stenen, meer groen

Het kabinet wil verder dat er niet meer wordt gebouwd op plekken die nodig kunnen zijn om water te kunnen bergen of afvoeren. Denk hierbij aan uiterwaarden van rivieren of het diepste punt van polders. En tegelijkertijd moeten steden ervoor gaan zorgen dat er minder stenen komen en meer groen. Daardoor kan overtollig regenwater eerder worden afgevoerd en warmen steden in hete perioden minder op.

Koeien

Eerder deze week lekte al uit dat het kabinet op verschillende plekken in het land het grondwaterpeil wil verhogen. Door een hogere waterstand zullen veengebieden minder rotten en daardoor ook minder CO2 uitstoten. Ook voorkomt een hoger peil dat de grond, en daarmee huizen, verzakken. Maar het maakt de grond ook drassiger, waardoor boeren hun land minder goed kunnen bewerken met tractoren. Ook kunnen koeien er niet goed op lopen.

Het pakket aan maatregelen is bedoeld om te zorgen dat er in de toekomst voldoende en schoon water is en een gezonde bodem. ,,We lopen nu steeds meer tegen de grenzen aan, vanwege het intensieve gebruik en de klimaatverandering”, stelt minister Mark Harbers (I&W). ,,Door meer rekening te houden met ons water, kunnen we ook in de toekomst blijven wonen en werken in Nederland.”